.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید.مجمع الزهراء السکنی - شرکت بین المللی Anna

مجمع الزهراء السکنی

مجمع الزهراء السکنی

بناء و انشاء مجمع الزهراء السکنی لدیه ۷۰۰ وحدة سکنیة فی العراق _ محافظة النجف الأشرف _ شارع الحولی _ عمود ۳۰۹

هذا المجمع لدیه ۷۰۰ وحدة سکنیة مع مساحات مختلفة علی النحو التالی :

 • ۴۵۴ وحدات سکنیة ۱۵۰ متر
 • ۶ وحدات سکنیة ۱۶۰ متر
 • ۶ وحدات سکنیة ۱۷۵ متر
 • ۱۰ وحدات سکنیة ۱۸۰ متر
 • ۴ وحدات سکنیة ۱۹۵ متر
 • ۹۴ وحدات سکنیة ۲۰۰ متر
 • ۱ وحدات سکنیة ۲۲۰ متر
 • ۳ وحدات سکنیة ۲۲۵ متر
 • ۸۵ وحدات سکنیة ۲۴۰ متر
 • ۳ وحدات سکنیة ۲۶۰ متر
 • ۱ وحدات سکنیة ۲۷۵ متر
 • ۱۳ وحدات سکنیة ۳۰۰ متر
 • ۲ وحدات سکنیة ۳۰۰ الی ۳۲۷ متر

 

جدول الوحدات السکنیة و مساحتها لمجمع الزهراء

جدول الوحدات السکنیة و مساحتها لمجمع الزهراء

 

جدول استعمالات الأرض فی مجمع الزهراء

جدول استعمالات الأرض فی مجمع الزهراء