.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید.مجمع زمرد السکنی - شرکت بین المللی Anna

مجمع زمرد السکنی

 

مجمع زمرد السکنی ، ۵ طوابق عل ارضیة _ مساحة الأرض ۴۵۰ متر _ مساحة البناء ۴۲۰ متر

فی قید التنفیذ فی ایران _ محافظة قم _ شهرک قدس